Spracovanie káblového odpadu: recyklácia

Pokles zásob rudných ložísk, neustále zvýšenie cien a nákladov v baníctve a v hutníctve spôsobili zvýšenie podielu spracovania kovového odpadu a v rámci toho predovšetkým opätovné spracovanie farebných kovov.

Újrahasznosítás a kohászat helyett

Použitie recyklačnej technológie je oveľa lacnejšie a v neposlednom rade je výhodnejšie aj z hľadiska ochrany životného prostriedia. Premyslime si , že bez recyklácie odpadov aké náklady a aké pracovné úkony by boli potrebné:

•    ťažba
•    obohacovanie rudy
•    hutníctvo
•    výroba hotových výrobkov
•    medzioperačná doprava materiálu, logistika

Érc készletek

Ťažba farebných kovov v dnešných dňoch je mimoriadne drahá. Priamym dôsledkom toho je neustále zvyšovanie cien produktov z týchto materiálov. Za posledných 30 rokov sa dostáva do popredia recyklácia odpadu a hlavne opätovné spracovanie farebných kovov.


Opätovné spracovanie homogénnych materiálov po zbere nekladie náročné úlohy pre priemysel , ale audiovizuálne spotrebiče, domáce zariadenia, výrobky spotrebnej elektroniky alebo rôzne káble pre elektroniku už spôsobujú rad problémov u recyklačných zariadení. Je samozrejmosťou, že v týchto predmetoch určených pre odpad sa nachádzajú aj rôzne cennejšie farebné kovy. Pokiaľ tieto kovy neoddelíme od odpadu, tak sa dostanú do komunálneho odpadu a po určitej dobe sa končia popod zemou.

V každej domácnosti nájdeme niekoľko sto metrov, v priemyselných prevádzkach až niekoľko tisíc metrov z týchto káblov pre elektroniku, ktoré stratili svoju pôvodnú funkčnosť a po určitom čase sa stanú odpadom (nefunkčné zariadenia, rekonštrukcia budov, demolácia atď.).
Naša spoločnosť ponúka pre Vás cenovo dostupné a moderné zariadenia, ktoré sú schopné oddeliť kovy od izolácií a od obalových materiálov.

 

Újrahasznosításra váró kábelek

Bez správnej technológie znovuzískanie kovov je možné iba jediným spôsobom: káblové zväzky usporiadať do kopcov, zapáliť ich a nechať zhorieť izoláciu. Tento proces okrem toho, že je to prísne zakázané, vážne škodí životnému prostrediu a zdraviu ľuďom, ktorí žijú v blízkosti takéhoto nezákonného konania.

Granulovacie zariadenia káblov dodávané našou spoločnosťou a pracujúce na princípe suchej technológie sú schopné v širokom rozsahu spracovať káble rôznych druhov a odstrániť z nich izolácie. Zariadenia sú schopné spracovať káble z áut, elektrické rozvodové káble a aj káble z počítačov. Zariadenie je vlastne jeden granulovací stroj na jemné drvenie, ktoré po rozdrvení oddeľuje kovové a plastové častice podľa objemovej hmotnosti.

Kábel granulátum

Na konci procesu dostávame aspoň 98%-ný čistý kovový prášok, ktorý na trhu predstavuje veľkú hodnotu. Je nutné poznamenať, že v prípade voľby roztriedenia podľa materiálov izolácie a plastové častice budú roztriedené a predajné. V tomto prípade odpad je 100% recyklovaný, žiadnym spôsobom neovplyvňujeme životné prostredie a ani očakávaný zisk nezaostáva.

Érc granulátum

Kontaktujte nás ešte dnes!

Zavolajte na telefonné číslo +36 20 966 26 02 , alebo pošlete správu vyplnením formulára!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{jcomments off}